Product: IBM Maximo Asset Management

IBM Maximo asset management is een software systeem voor het beheren van de gehele levenscyclus van assets en werkstroomprocessen binnen een bedrijf. Met IBM Maximo asset management kunt u assets-activiteiten en bedrijfsprocessen beheren. IBM Maximo asset management biedt inzicht in al uw bedrijfsactiva, alsook de bijbehorende status en werkprocessen, ten behoeve van een optimale planning, aansturing, audits en compliance.

Resultaten IBM Maximo

0%
Arbeidsproductiviteit
0%
Voorraadkosten
0%
Materiaalkosten
0%
inkoopkosten
0%
Gebruik van Assets
0%
Inventariskosten

De functionaliteiten van IBM Maximo

In de module Assets en Locaties kunt u diverse typen Activa registreren en onderhouden o.a.:

 • Facilitair,
 • Productie,
 • Transport,
 • Medisch,
 • IT, en
 • nog veel meer.

Daarnaast worden van alle activa unieke nummers gemaakt en opgeslagen met de bijbehorende informatie, zoals bovenliggend activa, locatie, leverancier, status en de onderhoudskosten. U kunt een boomhiërarchie samenstellen als een ordening van gebouwen, afdelingen, activa en substructuren. Deze hiërarchie is een handig hulpmiddel voor het accumuleren van de onderhoudskosten, zodat u de cumulatieve kosten altijd op elk niveau kunt controleren.

De module Werkorders wordt gebruikt voor zowel het terughalen van werkzaamheden die in het verleden zijn uitgevoerd, als voor het volgen van werkzaamheden die worden gepland. Een werkorder is een opdracht voor werkzaamheden die moet worden verricht en bevat o.a. de onderstaande informatie:

 • Uit te voeren taken
 • Aantal geplande werkuren / gebruikte werkuren
 • Aantal geplande services (externe leveranciers) / Gebruikte services
 • Benodigde materialen / Verbruikte materialen
 • Benodigde gereedschappen / Verbruikte gereedschappen
 • De Locatie & Activa waarop onderhoud is uitgevoerd
 • Defectenrapportage & storingsanalyse
De module Preventief Onderhoud wordt gebruikt voor het beheer van de werkzaamheden die volgens een regelmatig schema worden uitgevoerd om activa/locaties efficiënt te kunnen blijven inzetten. De toepassingen helpen u met het plannen en begroten van regulier onderhoud via de planning van arbeid, materialen, services en gereedschap die benodigd zijn voor de werkorders voor regulier onderhoud, inspecties en revisies. U kunt werkorders van een Preventief Onderhoudsschema laten genereren door zowel tijdsintervallen als meterstanden. Het is tevens mogelijk om seizoenafhankelijkheden in te brengen, zodat u voorkomt dat er onderhoudswerkzaamheden op bijvoorbeeld de airconditioninginstallatie gedurende de zomermaanden zullen plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in werklast en de benodigde budgetten kunt u IBM Maximo prognoses laten genereren met de te verwachten werklast/kosten over een vrij instelbare tijdsperiode.
In de module Service Meldingen beheert u de aanvragen voor services met betrekking tot een activum of locatie in uw organisatie. Zo kunt u storingen, facilitaire meldingen, verzoeken voor alle gebruikers via hetzelfde portal ontvangen. Op een serviceaanvraag worden gegevens over een aanvraag vastgelegd, zoals het type service, storingsbeschrijving, wie de service nodig heeft, waar, wanneer en waarom. Het is hierbij tevens mogelijk om bijlagen (foto’s van defecten) toe te voegen aan de melding.
Serviceaanvragen kunnen rechtstreeks aan u gedaan worden door een gebruiker, bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of persoonlijk. U krijgt ook serviceaanvragen binnen van zelfservicegebruikers.
De eigenaar van een serviceaanvraag is er verantwoordelijk voor, dat het ticket tot een goed einde wordt gebracht. U kunt het eigendom van een serviceaanvraag aan een andere persoon of werkgroep toewijzen. U kunt bijvoorbeeld nagaan voor wie de service gevolgen heeft en welke prioriteit de service heeft. U kunt opgeven naar wie de serviceaanvraag moet worden geëscaleerd als zich problemen voordoen en wie de status van de aanvraag kan wijzigen naarmate voltooiing in zicht komt.
U kunt Service Level Agreements op de serviceaanvraag toepassen. Alle communicatie met betrekking tot de serviceaanvraag kan worden opgeslagen in het logbestand van de serviceaanvraag, zodat er een helder historisch beeld van de levenscyclus wordt geboden.
U gebruikt de toepassingen in de module Voorraad voor beheertaken voor reserveonderdelen. U kunt de beschikbaarheid van artikelen voor komende werkorders optimaliseren en tegelijk grote voorraadsaldi en de daarmee samenhangende kosten reduceren.

Het uiteindelijke doel is om een evenwichtige voorraadbalans te hebben. Onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met minimale vertraging door veel gebruikte materialen beschikbaar te hebben in de magazijnen, zonder dat zelden gebruikte artikelen op voorraad worden gehouden.
Beheertaken voor reserveonderdelen zijn onder meer:

 • Artikelen bijhouden die op voorraad zijn
 •  Aangeven wanneer voorraad onder ingestelde bestelpunten zakt
 • Inkoopaanvragen en inkooporders maken voor bij te bestellen voorraadartikelen
 • Rapportage van ontvangen artikelen
 • Definitie van voorraadartikelen in uw magazijn
 • Services toevoegen en bijhouden die uw bedrijf verlangt
 • Informatie beheren over gereedschap voor de uitvoering van werkzaamheden
 • Beheer van huidig gereedschap in magazijnen
 • Artikelen traceren (voorraadartikelen, niet-voorraadartikelen en artikelen op speciale bestelling) en waarschuwen wanneer de voorraad onder een opgegeven bestelniveau daalt zodat u artikelen kunt bijbestellen.
 • Afgiften, retourneringen en overdrachten uitvoeren
 • Een hoofdlijst met toestandscodes maken
 • Gegevens over magazijnlocaties toevoegen en onderhouden, en de artikelen weergeven die zijn opgeslagen in een magazijn

Met de toepassing Voorraad kunt u informatie over alle aspecten van voorraadmaterialen opslaan. U kunt de magazijnaantallen van voorraadartikelen en gereedschappen in de gaten houden. U kunt de toestand van artikelen en de kosten van voorraad bijhouden, alsook artikelen bijbestellen wanneer de voorraad moet worden aangevuld.
U kunt het gebruik van artikelen op speciale bestelling en voorraadartikelen in de gaten houden. U hebt de mogelijkheid om leveranciersgegevens op te slaan en artikelen snel bij te bestellen wanneer het magazijnsaldo aangeeft dat de artikelen moeten worden aangevuld.
U kunt voor elk magazijn de aantallen van afzonderlijke artikelen en gereedschappen op bak- en partijniveau controleren. Als een artikel in meerdere locaties is opgeslagen, kunt u alle aantallen voor magazijnlocaties op één pagina weergeven.
ABC-analyses ondersteunen u om de vereisten voor een artikel te bepalen. U kunt overwegen hoe nuttig het artikel is en het financiële voordeel bepalen dat resulteert in het investeren in een artikel.

Met de toepassing Voorraad kunt u de volgende taken uitvoeren:

 •  Zoeken in IBM Maximo naar voorraadartikelen en gereedschappen.
 • De aantallen van artikelen en artikelkosten opgeven.
 • De bakken en partijen opgeven waarin artikelen zijn opgeslagen, alsook de magazijnlocaties weergeven.
 •  Voorraadartikelen afgeven, overbrengen en retourneren op basis van vestiging en magazijnlocatie.
 • Bijbestellingsgegevens opgeven, zoals het bestelniveau, de levertijd en de besteleenheid van een artikel. Ook kunt u informatie opgeven over de leveranciers die een artikel leveren en meerdere fabrikanten of modellen die aan elke leverancier zijn gekoppeld.
 • Wisselactiva die behoren bij een wisselartikel identificeren en bijhouden.
 • Lijst weergeven van alle activa waarvoor een artikel zoals een subassemblage of een reserveonderdeel wordt vermeld.
 • Het percentage artikelen opgeven dat boven de bestelde hoeveelheid kan worden ontvangen.
U gebruikt de toepassingen in de module Inkoop voor het beheer van het inkoopproces, inclusief het verkrijgen van offerteaanvragen, de aanschaf van materialen en services, en vervolgens de ontvangst en factuur boeking daarvan. De toepassingen ondersteunen u met het bijhouden van informatie over de bedrijven waarbij u inkoopt, en met de integratie van juridische voorwaarden in het inkoopproces.

U gebruikt de toepassing Inkooporders om inkooporders te maken en om bestaande inkooporders te wijzigen. U kunt voor het maken van inkooporders gegevens en leveranciers opnieuw gebruiken en bestaande voorwaarden en contracten toepassen.

Als u documenten hebt die aan inkooporders zijn gekoppeld, zoals facturen, contracten en offerteaanvragen, kunt u die records weergeven. U kunt alle gegevens die met inkooporders te maken hebben, uitgebreid bekijken. U kunt ook de transacties en de records die bij een bepaalde inkooporderregel horen, bekijken.

De module Contracten gebruikt u voor het beheer van contracten voor arbeidstarieven, inkopen, leases en garanties. U kunt verschillende typen contracten maken en de regels definiëren die voor elk type contract gelden.

U kunt prijzen en betalingsschema’s aanpassen, service level agreements koppelen aan contracten, en de historie van contracten en contractrevisies bekijken. Verder kunt u hoofdcontracten maken die u koppelt aan meerdere contracten met dezelfde leverancier. Wanneer u een contract maakt, geeft u de bijbehorende eigenschappen en voorwaarden op, plus de eraan gekoppelde activa en personen.

De standaardinstallatie bevat de volgende typen contracten:

Afroepcontracten (volumecontracten)
Een overeenkomst waarin een leverancier wordt gespecificeerd, een totaalbedrag en de datums waarbinnen de overeenkomst van kracht is. Een afroepcontract wordt doorgaans gebruikt voor de aanschaf van services en/of materialen tegen overeengekomen prijzen en voorwaarden. In de toepassing Inkooporders kunt u releaseorders maken die verwijzen naar een afroepcontract.

Arbeidscontract
Hierin definieert u de tarieven die worden gebruikt voor combinatie van vakgebied en vakbekwaamheid, en de tarieven die worden betaald voor specifieke contractmedewerkers. U kunt een arbeidstariefcontract instellen voor het genereren van facturen voor alle goedgekeurde arbeidstransacties in een bepaalde periode, bijvoorbeeld elke maand.

Leasecontract
Een overeenkomst voor de lease van een of meer activa van een leverancier. Leasecontracten bevatten de leaseperiode, betalingsschema’s en overige contractvoorwaarden. Facturen kunnen worden gegenereerd op basis van de frequentie in het betalingsschema. Bij dit type overeenkomst kunnen meer dan twee partijen betrokken zijn, want een leverancier kan de activa verkopen, terwijl een andere leverancier als leasehouder fungeert.

Prijscontract
Een prijsovereenkomst bevat de prijzen die moeten worden betaald voor specifieke artikelen die worden aangeschaft bij een specifieke leverancier. Een prijsovereenkomst wordt doorgaans gebruikt voor de aanschaf van services en/of materialen tegen overeengekomen prijzen en voorwaarden.

Inkoopcontract
Bevat de voorwaarden voor een aankoop.

Huurcontract
Vergelijkbaar met een leasecontract. Huurcontracten bevatten de huurperiode, betalingsschema’s en overige contractvoorwaarden. Anders dan voor lease kan een huurcontract op elk moment worden beëindigd en bevatten de contractvoorwaarden geen afkoopsom.

Servicecontract
Vergelijkbaar met een garantie, alleen wordt een deel van de artikelen gefactureerd per incident. Een servicecontract bevat de details van de te verstrekken services en geeft aan of het is gekoppeld aan een betalingsschema.

In de toepassing Key Prestatie Indicatoren (KPI’s) maakt u indicatoren aan om essentiële prestatievariabelen gedurende een bepaalde tijd te volgen. U kunt prestatie-indicatoren weergeven op de startpagina’s. Deze KPI’s monitoren performance in een lijst of grafische weergave. U kunt zelf de parameters van de KPI’s bepalen. Naast het real-time monitoren wordt een historische trendanalyse geregistreerd waarmee u inzicht krijgt in mogelijke pieken en dalen in uw werkproces.
IBM Maximo Health, Safety & Environment (HSE) Manager is een oplossing om een veilige en toch efficiënte werkomgeving te creëren voor een bedrijf. Het helpt bedrijven een betrouwbare en veilige werkomgeving in te richten. Deze IBM Maximo module biedt de mogelijkheden om de Health, Safety en Environment processen te integreren met werk en asset management.

 • Centraal vastleggen van informatie: biedt een centrale applicatie voor het melden van alle incidenten op het gebied van werk, personeel, veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Risico Matrix: ondersteunt onderzoeken om terugkerende incidenten of defecten te analyseren. Hierbij kan er worden gekeken naar de root cause analyse of eventuele na actie-evaluatie nog nodig is.
 • Incident Management: zorgt voor traceerbaarheid in historische incidenten, defecten, werkorders, eerdere genomen corrigerende maatregelen.
 • Management of Change: volledig beheer van change proces mogelijkheden.
 • Identificatie van de regelgeving van assets en locaties en associeert deze met werkorders om naleving te waarborgen – En de hiermee verband houdende kosten aanzienlijk te verminderen.

maximo_Health_safety_environment_manager

Bij het plannen (schedulen) van werkzaamheden komen vaak de volgende vragen naar voren:

 • Hoe kan ik werkzaamheden, zoals preventief onderhoud, plannen binnen IBM Maximo Asset Management?
 • Wat is de behoefte en beschikbaarheid van de verschillende afdelingen?
 • Wat is de actuele behoefte en beschikbaarheid van medewerkers?
 • Welke werkzaamheden moet ik vandaag uitvoeren?

Met de module IBM Maximo Scheduler worden uw planningsmedewerkers en werkvoorbereiders bij hun planningswerkzaamheden in IBM Maximo grafisch ondersteund.

De volgende planningen worden hierbij grafisch weergegeven:

 • Preventief onderhoud en lange termijn planning
 • Werkorder planning en middel lange termijn planning
 • Het toewijzen van werk en korte termijn planning
 • Beschikbaarheid en beheer van resources
 • Doorrekenen van scenario’s.

maximo_scheduler

IBM Maximo scheduler is een:

 • Additioneel product
 • Beschikbaar vanaf Maximo 7.5
 • Enabled door een license key

maximo_scheduler_1

IBM Maximo Service Provider is een oplossing om de vraag van service providers in te vullen met IBM Maximo. In deze additionele module is het mogelijk om klantovereeenkomsten en de bijbehorende prijslijsten vast te leggen en te beheren.

Met behulp van service levels en response plannen worden deze afspraken vastgelegd en bewaakt. De Service provider module stelt u in staat om op een centrale plek alle verzoeken, meldingen van uw klanten via de telefoon, e-mail en webportaal te registeren en op te volgen.

Door gebruik te maken van de Proforma Facturering kunt u voordat er vanuit uw organisatie daadwerkelijk gefactureerd wordt digitaal een proforma factuur overleggen aan uw klant.

ibm_maximo_service_provider

IBM Maximo Calibration is een additionele module die het mogelijk maakt uw kalibratiewerkzaamheden vast te leggen en op te volgen in IBM Maximo.

Deze module voldoet aan alle eisen voor traceerbaarheid en reverse traceerbaarheid, kalibratiegeschiedenis, kalibratie datasheets en de vereiste verslaglegging.

IBM Maximo Calibration maakt gebruik van volledige traceerbaarheid en reverse traceerbaarheid om naleving van de regelgeving in de industrie te vergemakkelijken. Het is ook mogelijk om mobiele calibratie.

Mede daardoor verbetert de nauwkeurigheid en rapportage van instrumentenkalibratie en helpt het u de regelgeving na te leven.

 

maximo_calibration

Rapportages

Met IBM Maximo wordt de rapportage tool BIRT meegeleverd. Hiermee heeft u direct beschikking over een 130 tal standaard rapporten. Daarnaast kunt u met BIRT de bestaande rapporten aanpassen en nieuwe rapporten ontwikkelen. Rapporten kunt u plannen, zodat deze op standaard momenten gedraaid en via mail verstuurd worden naar de ingestelde ontvangers. BIRT ondersteunt de volgende rapportage formaten: PDF, Excel, HTML, PowerPoint, Word, XML en PostScript. Binnen BIRT zijn een 2-tal rapporten te onderscheiden:

 1. Operationele rapportages – Werkorder bon, Inkooporder, Voorraadtransacties etc..
 2. Strategische rapportages – Beschikbaarheid Activa, ABC Analyses, Beschikbaarheid artikelen etc..

 

Ad-Hoc rapportage wordt gebruikt om zelf eenvoudig lijst rapportages op te stellen. Hiermee kunt u zelf bepalen welke velden er op het rapport getoond dienen te worden, of u de informatie wilt groeperen en/of sorteren. Ook deze vorm van rapportages is in te plannen en via mail te versturen.

 

Iedere applicatie in IBM Maximo beschikt over een ‘Lijst’ tab. Dit tabblad wordt gebruikt om gegevens over bijv. Activa, Inkooporders, Werkorders etc. te filteren. Ieder lijst tabblad beschikt over een download knop naar Excel. Hiermee kunt u snel en eenvoudig gefilterde informatie uit IBM Maximo exporteren naar Excel.

Extra: IBM Cognos

Wanneer uw organisatie beschikt over IBM Maximo licenties, mag u  tevens de Rapportage  en Business Intelligence (BI) tool, IBM Cognos, gebruiken. De licentie voor IBM Cognos is inclusief met als voorwaarde dat u alleen IBM Cognos gebruikt om IBM Maximo informatie te tonen in rapporten.

 

IBM Cognos is een BI rapportage tool waarmee u informatie in geavanceerde tabellen en grafieken kunt weergeven. Om snel te starten met deze vorm van rapportages kunt u als klant IBM Maximo BI Packs downloaden. Binnen deze Packs zijn een aantal rapporten op voorhand gemaakt waaronder o.a.:

 

 • Werk Order Workspaces rapporten
 • Werkorder type, prioriteit, Kritieke Activa en Classificaties
 • Werkorder Metrics rapporten
 • Backlog, Overtijd, Ongepland en de vergelijking tussen de geplande en actuele werkorder kosten
 • Activa Failure Metrics
 • O.b.v. Classificaties, Kritieke Activa en Defectklassen
 • Activa Failure
 • Aantal defecten, MTTR (Mean Time To Repair), MTBF (Mean Time Between Failures) en Activa Beschikbaarheid
 • Voorraad Metrics
 • Transacties, ABC analyses, Artikelsoortgroepen