Support en Helpdesk Oplossing

Een support of helpdesk is een locatie of persoon waar vragen kunnen worden gesteld, storingen kunnen worden gemeld of advies kan worden verkregen over een bepaald product of service.

De helpdesk kan op verschillende manieren ingezet worden. U kunt hierbij denken aan een helpdesk die informatie verstrekt waar consumenten informatie kunnen inwinnen over artikelen van producten. Daarnaast de (internet) helpdesk. Hier kunnen vragen en storingen aangemeld, opgevolgd en beheerd worden.

De software voor een helpdesk ondersteunt organisaties bij het opzetten van een centraal aanspreekpunt in de organisatie om vragen of problemen te registeren en daar waar mogelijk op te lossen.

De helpdesk is meestal op meerdere manieren te benaderen: via de telefoon, email of via een beschikbare webpagina. De helpdesk software dient al deze benaderingsmethoden actief te ondersteunen.

Specifiek voor een helpdesk, actief in de Informatie Technologie, is er een methodiekbeschrijving over hoe deze beheerd kan worden: Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Binnen ITIL worden incidenten gemeld aan de servicedesk, welke optreedt als Single Point of Contact (SPOC). Vanuit hier worden de acties uitgezet en in de organisatie opgelost. Terugkoppeling aan de melder gebeurt dan weer via de SPOC.