IWMS| Smarter Buildings

Vandaag de dag wordt steeds meer waarde gehecht aan het verbeteren van efficiëntie, het verlagen van kosten en het verhogen van service levels. Op het gebied van Real Estate en facilities ziet men al jaren een beweging die diverse disciplines bij elkaar brengt. Informatie kan zo gedeeld en hergebruikt worden.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de vastgoeddatabase gekoppeld aan de huur- en eigendomsverplichtingen. Deze wordt dan gekoppeld aan gebruiksinformatie van de gebouwen en ruimtes. En aangevuld met kwalitatieve kenmerken zoals bezettingsgraad, energieverbruik en de conditie-index wordt er meer inzicht en controle verschaft wat leidt tot een positieve impuls binnen alle aspecten van Real Estate management.

  • Hoe weet u zeker dat gebouwen efficiënt beheerd worden?
  • Hoe compleet is het totaal overzicht van verplichtingen?
  • Zou een slimmer verlichtingsplan meer besparingen opleveren dan de implementatie ervan?

De sleutel tot deze vragen is integratie. Door middel van integratie tussen Real Estate en facilitaire processen en integratie met Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en overige bedrijfsprocessen, behalen organisaties de optimale resultaten op gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en service verbetering.

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) kan u hierbij ondersteunen. IBM biedt met IBM Tririga een complete Real Estate en facility management oplossing.  Met Tririga heeft u ondersteuning voor het realiseren van strategische, tactische en operationele doelen op gebied van financiën, efficiëntie en milieu. De basis hierbij is de integratie van informatie in één systeem.