Enterprise Asset Management

Assets, Processen en Medewerkers

Met Enterprise Asset Management (EAM) wordt ernaar gestreefd tot een optimaal beheer van de aanwezige kapitaalintensieve assets van een organisatie te komen.Hierbij staan een drietal zaken centraal assets, processen en medewerkers.

button

 

 

 

Assets

De assets omvatten alle bedrijfsmiddelen die worden aangewend om het bedrijf draaiende te houden: machines, it apparatuur, gebouwen, etc. Een onderhoudsbeheersysteem (OBS) of CMMS (Computerized Maintenance Management System) systeem registreert niet alleen het bestaan van de assets, maar volgt ze vanaf de engineering fase, via de aanschaf en ingebruikname tot en met de buitendienststelling. Gedurende deze periode worden de assets beheerd, zodat alle geplande of ongeplande werkzaamheden en wijzigingen gerelateerd aan de werking van de asset of de rol binnen de organisatie worden vastgelegd.

Processen

De processen zijn geënt op de diensten die een organisatie verleent. Een onderhoudsorganisatie heeft de interne klanten als belangrijkste service afnemer. Alle processen rondom het bedienen van deze klant worden in Maximo doelmatig gemodelleerd en beheerd. Service georiënteerde organisaties zullen de afhandeling van vragen, storingen, wijzigingen, etc. in één geïntegreerd systeem willen terug zien.

Medewerkers

De medewerkers maken het verschil in een organisatie.  Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van de infrastructuur om hun diensten aan externe klanten te leveren. Dit houdt in dat medewerkers die verstoringen in hun werkzaamheden ondervinden, snel en effectief geholpen moeten worden. Dit kan door middel van het implementeren van o.a. Incident registratie, maar ook self service is een factor die steeds belangrijker wordt.

button

Wat zijn de 10 redenen om met een onderhoudbeheersysteem te werken?

10 redenen

  1. Een goede storingsregistratie
  2. Om de oorzaak van storingen te achterhalen
  3. Duurzaamheid van de onderdelen te verbeteren
  4. De behoefte om minder vaak te moeten zoeken naar informatie
  5. Door deze overzichtelijk samen te voegen
  6. Door deze zoveel mogelijk te digitaliseren
  7. De behoefte voor het verkrijgen van een betere onderhoudsplanning
  8. De behoefte om magazijnen en reserve onderdelen effectiever en efficiënter te beheren
  9. De behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de gewenste procedures
  10. Door een toenemend belang van kwaliteit en certificeringen