Voorzieningen

Asset Management en Voorzieningen

Nutsbedrijven, waterschappen, lokale overheden hebben tegenwoordig steeds meer te maken dat taken van centrale overheden overgeheveld worden naar lokale overheden. Juist dan wordt het belangrijk om de noodzakelijke activeiten op het gebied van onderhoud goed in te regelen.

Nutsbedrijven zijn actief in een sector die beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening bedrijven. Hierbij zijn ze wel al of niet geprivatiseerd door de overheid.

De waterhuishouding wordt in Nederland geregeld door een waterschap. Zij controleert en regelt de waterhuishouding. Hierbij kunt u denken aan de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Bij al deze werkzaamheden hebben ze te maken met een correcte opvolging van correctieve en preventieve werkzaamheden.

Gemeentes worden meer en meer samengevoegd waarbij grote organisatie ontstaan die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de assets van de gemeentes. Gemeentewerven krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid over een groot wagenpark en allerhande specifieke machines om deze te blijven onderhouden.

Door de samenvoeging van gemeentes zullen de facilitaire managers een goed overzicht dienen te verkrijgen van het vastgoed van de gemeente. Deze zullen ze daarna dienen te beheren waarbij vragen centraal staan als: Welk schilderwerk hebben we opgenomen in het Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP)? Waar kunnen ze bijvoorbeeld diensten samenvoegen en waar is nog daadwerkelijk ruimte in een kantoor pand?

Maximo wordt wereldwijd gezien als de Enterprise Asset Management oplossing. MACS implementeert Maximo al since 1998. IBM Maximo ondersteunt:• Assetregistratie• Preventief Onderhoud• Werkorder beheer• Voorraadbeheer• Inkoop• Service en Contractbeheer
Het inplannen van onderhoud tegelijkertijd met het gaande houden van productie is een grote uitdaging. Maximo Scheduler is geschikt voor het optimaliseren van veelvoorkomende onderhoudssituaties inclusief dagelijkse werkallocatie, etc.
De Maximo Mobile Oplossing verhoogt productiviteit en verbetert de nauwkeurigheid van data binnen de productielijn en fieldservice. De mobiele oplossing werkt zowel offline als online waardoor onderhoudsmedewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, welke activiteiten verricht moeten worden, welke onderhoudswerkzaamheden gedaan zijn, etc.
Maximo voor Utilities maakt gebruik van Maximo Spatial Asset Management. Het ondersteunt niet alleen Esri kaarten, maar ook functionaliteiten voor werk- en asset management, contactbeheer en service level overeenkomsten.