Productie

Asset Management voor Productie

Het doel van Asset Management in een productie-omgeving is tweeledig:

  1. Zorg dragen dat alle fysieke assets gerelateerd aan het productieproces, zoals de productielijn apparatuur en de bijbehorende voorzieningen, opereren in een veilig en volgens de industrie vereiste  (inter-) nationale normen.
  2. Zorg dragenvoor een optimale productiviteit van de productielijn door hhet elimineren van ongepland onderhoud en het zo efficiënt mogelijk plannen van vereiste onderhoud.

Veel industriële bedrijven die complexe middelen vervaardigen, bieden ook onderhoudsdiensten op hun producten aan. In dit geval is het doel van asset management; het waarborgen dat een asset functioneert en onderhouden wordt zoals afgesproken is met de klant.

Uitdagingen in Productie

Productie’ omvat een breed scala van zeer uiteenlopende processen in tal van sectoren zoals pulp en papier, auto-industrie, voedselverwerkende industrie, chemie, farmacie, mijnbouw en staal, enz.). Elk van deze sectoren hebben unieke uitdagingen, maar er zijn ook een aantal gemeenschappelijke thema’s die in elke sector voorkomen. Deze omvatten:

  • Het maximaliseren van productieve output en behoud van kwaliteit met minimale storingen (dwz het maximaliseren van OEE – Overall Equipment Effectiveness)
  • Het minimaliseren van de voorraad  voor onderhoud
  • Het beheren van de juiste onderhoud strategieën
  • Het handhaven van een veilige werkomgeving
  • Effectief gebruik maken van de ‘geplande uitval’
  • Het maximaliseren van de arbeidsproductiviteit
  • Het opnemen van de directe en indirecte kosten in verband met onderhoud
Maximo wordt wereldwijd gezien als de Enterprise Asset Management oplossing. MACS implementeert Maximo al since 1998. IBM Maximo ondersteunt:
• Assetregistratie
• Preventief Onderhoud
• Werkorder beheer
• Voorraadbeheer
• Inkoop
• Service en Contractbeheer
Het inplannen van onderhoud tegelijkertijd met het gaande houden van productie is een grote uitdaging. Maximo Scheduler is geschikt voor het optimaliseren van veelvoorkomende onderhoudssituaties inclusief dagelijkse werkallocatie, etc.
De Maximo Mobile Oplossing verhoogt productiviteit en verbetert de nauwkeurigheid van data binnen de productielijn en fieldservice. De mobiele oplossing werkt zowel offline als online waardoor onderhoudsmedewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken, welke activiteiten verricht moeten worden, welke onderhoudswerkzaamheden gedaan zijn, etc.
Maximo Service Providers is een uitstekend product voor dienstverlenende bedrijven die assets onderhouden voor derden. Maximo Service Providers geeft de mogelijkheid voor het aanbrengen van klantspecifieke prijzenen op activiteit gebaseerde (kost-)prijzen.