Code: MPMB1 | Duur: 1 dag | Maximo Versie 7.6


Inhoud training:

Uitleg preventief onderhoud en op welke manieren dit kan worden toegepast binnen het werkorderproces. Onderwerpen die tijdens deze training worden behandeld zijn o.a. maken en beheren van taakplannen, routes, taakplanvolgorde, en preventief onderhoud gebaseerd op tijds- en meter intervallen.

Download brochure voor volledig overzicht
Neem contact op over onze trainingen