Code: MICDSO | Duur: 1 dag | Control Desk


Inhoud training:

Uitleg over de mogelijkheden en gebruik van IBM Control Desk m.b.t. Service Requests, Incidents, Problems en Knowledge management. Tevens wordt aandacht gegeven aan het navigeren binnen ICD en de opzet ervan met onderwerpen zoals resources (personen, personengroepen, communicatie templates, classificaties en autorisaties. Tijdens deze training is ook ruimschoots tijd om te oefenen.

Download brochure voor volledig overzicht
Neem contact op over onze trainingen