Code: MSECB1 | Duur: 1 dag | Maximo Versie 7.6


Inhoud training:

Uitleg van de opzet en het gebruik van beveiligingsgroepen. Hierbij worden onderwerpen zoals beheer van gebruikers, gebruikersgroepen, maken en beheren van startschermen, het koppelen van startschermen en gebruikers aan gebruikersgroepen en het toekennen/beheren van autorisaties behandeld. Tevens wordt het maken van een startscherm sjabloon en hoe je een startscherm op kunt bouwen en beheren behandeld.

Download brochure voor volledig overzicht
Neem contact op over onze trainingen